Cirkulär ekonomi

Helt enkelt smart ekonomi

Vad är cirkulär ekonomi?

kudd_hallbarhet_cirkular-ekonomiFör att förklara vad cirkulär ekonomi är på ett hyfsat enkelt sätt så kan man säga att cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där kretslopp dominerar snarare än linjära processer. Tänk dig ett flöde som går runt och i varandra, där man tar tillvara på allt man kan i ett steg för att återanvända det i nästa på ett eller annat vis.

För att uppnå hållbar utveckling måste man arbeta med de tre aspekterna inom hållbarhet:

  • Den sociala aspekten
  • Den ekonomiska aspekten
  • Klimat- och miljöaspekten

 

Och det är här den cirkulära ekonomin kommer in. För trots namnet cirkulär ekonomi så handlar det inte om en separat ekonomi, utan om en sektorsövergripande förändring i verksamhetsformer. Det innebär bland annat att bolag behöver se över sina affärsmodeller och engagera inte bara hållbarhetschefer, utan även affärsutvecklare, strategichefer och vd:ar.

Men även människor i allmänhet har nytta av det cirkulära tänket. Vi lever över jordens tillgångar och behöver hitta smarta sätt för att bli kvitt dagens ”slit och släng”-mentalitet, som bygger på produktion och överkonsumtion och här blir den cirkulära ekonomi-modellen ett verktyg för att själv arbeta för hållbarhet.

Cirkulär ekonomi bygger alltså på idén om att minskad miljöpåverkan och nya affärsmöjligheter kan uppnås genom effektivare och mer kortslutna materialkretslopp.

 

RISE* definition av cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett sätt att tänka där huvudidén är att ta tillvara på råvaror och resurser i cirkulära system, även kallat cirkulära modeller. Det kan handla om att förlänga livet på en produkt, genom att på teknisk väg reparera eller renovera. Cirkulär ekonomi innebär även att hitta affärsmöjligheter för befintliga och nya företag att arbeta med cirkularitet, exempelvis genom att ta tillbaka, renovera och sälja produkten eller delar av produkten igen. Det kan också handla om att ta tillbaka material och/eller komponenter och använda dem igen, eller om att återvinna material.

*RISE, Research Institutes of Sweden är den svenska forskningskoncernen för industriell förnyelse och hållbar tillväxt.

Lästips: