För- och nackdelar

med olika material

Det här med material kan vara svårt. Det är inte lätt att förstå alla begrepp om vi vill vara medvetna konsumenter. Viskos, bomull, lin, akryl, fleece… vad är egentligen bra och vad är inte bra? Och på vilket sätt?

Vi på Kudd sticker inte under stolen på att textilbranschen generellt sett är en av de största miljöbovarna. Men det är därför vi finns. Det finns bra val. Vår idé är att välja ut de leverantörer och de material som kan leverera dessa bra val och som påverkar vår miljö minst.

Här vill vi erbjuda en praktisk genomgång av de vanligaste materialen som vi kan hitta på marknaden.

 

Materialtabell

Textila material delas in i naturfiber och konstgjorda fibrer. Naturfiber kommer från växtvärlden (cellulosa) eller från djur (protein).  Till konstgjorda fiber räknas exempelvis lyocell som är utvunnen ur ett naturligt material och syntet som har sitt ursprung i olja (tex polyester, akryl och nylon).

Färgning av textilier sker med kemikalier och vattenförbrukning som påverkar människa och natur. Alternativ finns och utvecklas kontinuerligt vidare.

Naturfiber

 FördelarNackdelar
AlpackaInnehåller inte ullfett som kan orsaka allergi. Bra alternativ till silke eftersom det är mjukt och silkeslent. Fötterna på Alpackor är i det närmaste vadderade vilket är skonsamt mot betesmarkerna. Alpackor låter gräsrötterna vara kvar när de betar, vilket gör att gräset kan fortsätta växa. Fibern är naturligt vatten- och smutsavvisande. Är lätt att färga och är naturligt brandbeständigt. Enkelt att återbruka.
Alpackatextilier tvättas med fördel för hand och ibland rekommenderas kemtvätt. All tvättning kan påverka miljön.
BambuÄr snabbt förnybar, dvs växer snabbt och kan skördas minst en gång om året. Regnet sköter vattningen och inga bekämpningsmedel krävs. Tyg av bambu andas bra och är fuktavstötande eftersom fibern är så porös. När väl fibern är utvunnen från stammen är processen att göra garn till stor del mekanisk och påverkar därför miljön minimalt.
Framtagningen av fibern liknar den process som används för lin: rötning. Vid rötning separeras fibern från stammen genom användning av mikroorganismer och fukt. Detta kan göra att syreförbrukande ämnen hamnar i vattnet.
BomullÄr mjukt, andas och absorberar fukt lätt och är därmed sköna när det är varmt. Fibern har hög s.k. draghållfastighet vilket gör den lätt att tvätta i tvållösningar. Traditionella bomullsodlingar använder några av jordbrukets mest giftiga bekämpningsmedel. Många av dessa kemikalier används i sk utvecklingsländer där kunskap och brist på information och förståelse kring verkningarna av kemikalierna saknas. Bomullsplantan kräver mycket sol för att växa och också mycket vatten. Vidare har arbetsförhållanden vid bomullsodlingar uppmärksammats för brist på rättvis behandling.
Certifierad organisk bomull (inkl ekologisk)Godkänner inte genetiskt modifierad bomull. Godkänner inte eller är mycket restriktiv mot syntetiska bekämpningsmedel. Denna typ av odling minskar föroreningar av vatten, luft och jord. Ökar jordens bördighet och den biologiska mångfalden. Minskar hälsoriskerna för människa, djur och växter.Priset tenderar att bli högre eftersom kostnader för arbetskraft och processer ökar. Liksom traditionell odling behöver bomullsplantan fortfarande mycket vatten för att växa.
LinAtt odla lin kräver betydligt mindre bekämpningsmedel – de växer ofta i kallare regioner där förekomsten av skadeinsekter inte är så stor. Det växer snabbt och nöjer sig med regnvattnet. Lin är slitstarkt och har en naturlig lyster. När väl fibern är utvunnen från stjälken är processen att göra garn till stor del mekanisk och påverkar därför miljön minimalt. Som tyg har lin den unika förmågan att svalka när det är varmt samt isolera när det är kallt.Lin vattenrötas oftast för att separera fibern från stjälken. Vattenrötning görs genom användning av mikroorganismer och fukt. Detta kan göra att syreförbrukande ämnen hamnar i vattnet. Andra typer av rötning förekommer också.
SilkeSilkesfibern produceras genom att silkeslarven spunnit sin puppa i en enda lång tråd, den starkaste naturliga fibern. Fibrerna är näst intill friktionsfria. Silkesfibern är delvis ihålig och kan därför behålla värme och samtidigt transportera bort fukt. Silkesjordbruk ger tusentals hushåll i Asien inkomst.För att den färdiga fjärilen ska ta sig ut gör den hål i kokongen och förstör därmed den långa tråden. För att förhindra detta, läggs pupporna i hett vatten så att limmet (sericin) som håller ihop trådarna löses upp, varefter man kan linda upp en intakt silkestråd. För att kunna lösa upp sericinet används tvättmedel och tensider.
Ull*Naturligt varm och vattenavvisande, samt smutsavvisande. Räcker ofta att vädra för att få bort dålig lukt, dvs kräver inte tvätt ofta. Brinner sakta och är självsläckande när väl lågorna är borta, därför är oftast flamskyddsmedel inte nödvändigt.Merionfåren har avlats hårt för att ge mer ull. Detta har lett till att fårens bakdelar skalperas utan bedövning för att förhindra larver att lägga ägg i pälsen, sk mulesing. Ett annat sätt att förhindra flugangrepp är att spraya med kemikalier.
Alla fårraser behandlas med någon form av insektsmedel för att förhindra angrepp. I vissa fall ges antibiotika. Intensiv uppfödning har bidragit till erosion och markförstöring. Getter är omättliga och äter även gräsets rötter och lämnar därmed marken öppen för erosion.

* Ull är hår från pälsen på olika djur där tamfåret är det vanligaste. Merino kommer från merionofåret, kashmir från tamgetter, mohair från angorageten, liksom ovan nämna alpacka är några exempel på ull.

 

 

Konstgjorda fibrer

Polyester, Polyamid och Akryl tillhör gruppen syntetfibrer och tillverkas av olja som förädlas i flera steg vid raffinaderier och petrokemiska industrier. Sedan råvarorna renats sätts de samman så att det bildas långa molekylkedjor, så kallade polymerer. Polymererna kan användas till både fibrer och plast.

Miljöproblemen från oljeutvinningen är relativt lika för alla syntetfibrer. Förutom att olja är ett icke förnybart råmaterial, är framställningen av syntetfibrer energikrävande och det finns risk för att hälso- och miljöfarliga ämnen skadar människor och miljö.

Gemensamt för alla skogsbaserade fibrer, som lyocell och modal, är att de, trots att de är konstgjorda, inte bidrar till mikroplaster utan bryts ner om de hamnar i naturen.

 FördelarNackdelar
AkrylEstetiskt påminner akryl om ull och är billigare. Är hållbart och bleks inte så lätt av solljus och ökar därmed potentialen att användas länge och ofta vilket kan ses som optimalt sätt att utnyttja de resurser som använts för att producera materialet. Går att tvätta i maskin på låga temperaturer och hängtorka, vilket minskar energi- och vattenförbrukning.
Akryl tillverkas av plast (petroleum). Jämfört med polyester som också är gjort av plast är framställningen av akryl mer komplicerad och resurskrävande. Det krävs lösningsmedel och väldigt mycket kemikalier för att kunna bilda trådar av plasten och utsläpp av dessa kemikalier gör att akrylframställning får en stor miljöpåverkan. Vid tillverkningsprocessen riskerar de som arbetar med den att andas in cancerframkallande ämnen, likaså ska de undvika hudkontakt av samma orsak. Akrylproduktion släpper ut luftföroreningar. När akryl tvättas läcker plastpartiklar ut med vattnet som skadar djuren i hav och andra vatten.
LyocellHar sitt ursprung i skogsfibrer eller eukalyptusträd. Dessa växer snabbt och kräver inte mycket resurser: behöver inga stora landarealer, ingen konstbevattning och mindre bekämpningsmedel än vid tex bomullsodlingar. Lyocell är mycket slitstarkt, känns sval och skön mot kroppen och upplevs att den andas. Har utmärkta egenskaper när det gäller att ta upp fukt, som t.o.m. överträffar bomullen. Dessutom är lyocell mer skrynkelhärdigt än bomull, mer färgbeständigt och torkar snabbare. Framställningsprocessen är cirkulär med ytterst få restkemikalier. Färgning av lyocell kräver mindre mängd kemikalier och vatten pga den goda absorptionsförmågan.

De flesta lösningsmedel som används inom textilindustrin är utvunna ur petroleum, men här återvinns de och återanvänds i alla fall.
Polyamid (Nylon)Lätt att tvätta, torkar fort, behöver knappt strykas, håller formen bra, är starkt och elastiskt. Utvinns från petroleum (olja), som är icke-förnybart råmaterial. Framställningen är energikrävande då mycket vatten och kemikalier behövs, och det finns risk för att hälso- och miljöfarliga ämnen skadar människor och miljö. Släpper ut mikroplaster vid tvätt som skadar livet i våra vattendrag.
PolyesterÄr den vanligaste syntetfibern och ett av de allra vanligaste materialen i våra kläder. Lätt att tvätta, torkar fort, skrynklar inte, krymper inte. Är smutsavvisande, håller formen bra, är starkt och elastiskt.

Utvinns från petroleum (olja), som är icke-förnybart råmaterial. Framställningen är energikrävande då mycket vatten och kemikalier behövs, och det finns risk för att hälso- och miljöfarliga ämnen skadar människor och miljö. Släpper ut mikroplaster vid tvätt om skadar överlevnadsförmågan hos fiskarna i hav och sjöar.