Krav på leverantörer

Hur kan produkter utan miljömärkning fortfarande vara en miljömässigt hållbar och bra produkt?

Här hos oss på Kudd har vi flera produkter som inte har någon miljömärkning. Ändå har vi, som har som affärsidé att endast erbjuda miljömässigt hållbara och bra produkter, valt att sälja dessa ändå. Varför? Är inte det motsägelsefullt?

En produkt utan miljömärkning KAN i princip vara lika hållbar och lika miljömässigt bra med lika rättvisa arbetsförhållanden som produkter MED miljömärkning. En miljömärkning är ofta förhållandevis dyr för företagen att få använda, då dessa miljömärkningar ofta ställer krav på processer och omfattande tester som är svåra för mindre företag att både ha råd med och ha resurser att genomföra.

Istället har vi på Kudd valt att ställa andra höga krav på alla våra leverantörer, och till allra största delen handlar det om spårbarhet. Spårbarhet innebär att leverantörer måste redovisa alla steg bakåt i produktionskedjan och redovisa att dessa har kontroll på alla dessa steg. Samtliga våra leverantörer genomgått våra granskningar i form av intervjuer och bakgrunder, baserade på vår avsiktsförklaring och frågeformulär där vi ställer krav på svar och förklaringar på hur deras produkter är framtagna i alla led. Samtliga leverantörer har också fått redovisa hur de ser på miljöarbetet. De som har svarat rätt är också de som nu är våra leverantörer.

Vår disclaimer: I transparensens tecken så vill vi vara tydliga med att vi självklart inte haft möjlighet att själva granska dessa processer på plats runt om i världen, då vi ännu är små och ännu inte har råd att åka världen runt och göra överraskningsbesök hos våra leverantörers underleverantörer. Vi har dock ställt mycket höga krav på dokumentation av våra leverantörers processer i alla led och att dessa höga krav i det här läget för oss måste vara så gott vi kan göra. Alla har redovisat dokumentation från sina egna oberoende granskningsföretag och visat så mycket information som vi kan få till oss. Det är denna typ av krav som vi hoppas att fler gör mot alla företag i branschen. På så sätt kan vi sätta press och gallra ut företag som inte har dessa tankesätt och metoder.  

Vi ska också tillägga att det är mängder med leverantörer som under processens gång har fallit bort, då de inte har kunnat redovisa för dessa uppgifter. Och kanske faller någon bort under resans gång. Men vi hoppas också att vi många fler förbättrar sina processer, sitt miljötänk och sin spårbarhet så att vi framtiden får anledning att plocka in deras snygga produkter i vårt sortiment.