Miljömärkning

Vad innebär det?

Har du koll på alla miljömärkningar?

Här hittar du de miljömärkningar som berör textilier och arbetsförhållanden relaterat till textilier. Dock finns det flera andra miljömärkningar som relaterar till andra branscher. Läs mer på Medveten Konsumtions webbplats »

Kudd_hallbarhet_Gots logo

Global Organic Textile Standard (GOTS)

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget.
Läs mer på GOTS webbplats »

Kudd - Hållbarhet - Bra Miljöval logo

Bra Miljöval

Märkningen Bra Miljöval säkerställer att kläder och textilier tillverkas på ett schysst sätt. Till exempel kan det handla om tvättning, färgning, tryckning eller att ett tyg blivit behandlat för att kännas mjukare eller vara skrynkelfritt. Även om mindre miljöbelastande kemikalier har använts måste avloppsvattnet renas. Dessutom ställs krav på arbetsförhållanden och att man ska kunna leva på sin lön.
Läs mer om Bra Miljöval Textil »

Kudd - Hållbarhet - Svanenmärket

Svanen

Svanenmärkta kläder och textilier innebär att man tittar på miljöpåverkan under produktens livscykel, från odling av bomull till färdiga kläder och textilier.Textilier, skinn och läder med Svanenmärket uppfyller en rad miljö-, hälso- och kvalitetskrav, från den inledande framställningen av fibrer och skinn till den slutliga textil- eller läderprodukten.
Läs mer på Svanen webbplats »

Kudd - Hållbarhet - Fair Wear Foundation logo

Fair Wear Foundation (FWF)

Fair Wear Foundation är ett internationellt kontrollsystem som är inriktat på att förbättra de anställdas villkor i olika typer av textilproduktion världen över. FWF samarbetar med företag som tillverkar kläder eller andra sydda produkter och som säger sig vilja ta socialt ansvar i hela sin leverantörskedja. Eftersom FWF bara arbetar med arbetsförhållandena i produktionen finns inte många regler för miljöhänsyn.
Läs mer på Fair Wear Foundations webbplats »

Krav logotyp

KRAV-märkningen

KRAV står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. KRAV uppfyller EU-förordningen för ekologisk produktion men har vissa egna regler utöver denna. Den största skillnaden mellan KRAV och EU:s regler är kraven på djurhållning, där KRAV har en högre nivå.
Läs mer på KRAVs webbplats »

Kudd - Hållbarhet - EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Arbetet sker på regeringens uppdrag.EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.
Läs mer på EU Ecolabels webbplats »

Kudd - Hållbarhet - Oeko-tex logo

ÖkoTex/Oeko-Tex® 100

är en världsomfattande hälsomärkning för textila råvaror och slutprodukter. Märket ska garantera att den färdiga produkten inte orsakar allergiska besvär eller andra hälsoproblem. Oeko-Tex® standard 100 gäller den färdiga produkten och märket garanterar att inga ohälsosamma kemikalier finns kvar i textilien.
Läs mer på ÖkoTex webbplats »

Kudd - Hållbarhet - Fairtrade

Fairtrade

är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.
Läs mer på Fairtrades webbplats »