Vårt förhållande till plast

Har du märkt hur svårt det är att vara plastfri? Skärmen på din dator, höljet till din mobil, panelen i din bil, dina betalkort, däcken på din cykel, vattenflaskan du tar med dig till träningen och gosedjuret som ditt barn kramar varje dag. Vad tvättar du egentligen håret med? Hur ser det ut med maten du handlar?

Det finns fog för plast på många ställen. Inom vården, frakt av vatten och mycket mer. Men till vardags är det mycket vi kan göra för att minska plast i vår miljö:

  • Undvik onödiga plastförpackningar: använd papperspåsar till frukt och grönt.
  • Ta med tygkassar när du handlar, så slipper du köpa fler påsar.
  • Sortera plasten och lämna till återvinning. Försäkra dig om hur återvinning faktiskt görs där du bor!
  • Släng INGET på backen. Du vet det säkert redan, men cigarrettfiltret är gjord av ett slags plast som heter cellulosaacetat.
  • Lär dig VARFÖR plast inte är bra för miljön – detta försöker vi reda ut här

Varför hör plasten inte hemma i vår natur?

Plast är ett stort problem i våra hav. Marint skräp skadar över 600 marina levande djurarter. En uppskattning är att om utvecklingen fortsätter som idag kommer 99 procent av alla sjöfåglar att ha ätit plast år 2050.

So what, kanske en del tänker. Vad har jag med havet att göra? Jag har fullt upp med vardagen och bor dessutom i stan/i skogen/på landet. Och de där sopöarna jag sett på TV finns ju långt borta.

Jo, eftersom människan är en del av ekosystemet utsätts även du och din närmaste omgivning indirekt för plastkemikalier, till exempel via den mat vi äter.

Vad är egentligen plast?

Ett plastmaterial består oftast av en så kallad polymer och olika tillsatser. En polymer är uppbyggd av en lång kedja av likadana molekyler, monomerer. I dagsläget framställs plast till största delen av petroleum (råolja/mineralolja) och är därför i huvudsak icke-förnybara. Tillsatsämnena, de sk additiverna, kan beskrivas som ingredienser som skapar de egenskaper man vill att plasten ska ha och som kemikalier som är nödvändiga för själva tillverkningen av plasten.

Ett av problemen är att plastens byggstenar och tillsatsämnen kan vara farliga och att de ofta läcker ut under plastens livstid och sprids.

De farliga kemikalier som döljer sig i plasten kan till exempel vara mutagena, cancerogena, reproduktionstoxiska, giftiga för vattenlevande organismer, eller ge skadliga långtidseffekter i miljön.

Källor:

Naturskyddsföreningens Rapport ”Allt du (inte) vill veta om plast” https://www.naturskyddsforeningen.se

Håll Sverige Rent https://www.hsr.se

Livsmedelsverket https://www.livsmedelsverket.se