Hållbara affärer

I fredags deltog vi i workshop i ämnet hållbara affärer. Där fick vi möjlighet att prata om affärsutveckling som rimmar med cirkulär ekonomi, vilket förstås är framtiden. För det är ju så att om vi ska vi ha en rimlig chans att nå de globala målen och om företag ska ha en rimlig chans att ha en lönsam verksamhet som står sig i konkurrensen, måste man anamma detta med cirkulär ekonomi A.S.A.P.

Möjligheter med cirkulär ekonomi

Kudd - illustration av cirkulär ekonomiDet händer ju något i vårt sinne när vi sitter tillsammans med andra som vi gjorde den här fredagen. Alla vi som var där var ju där för att vi redan har åtminstone en början till insikt i vilka möjligheter som finns med hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vi är alla hyfsat medvetna om vilka hinder som finns, men hinder är ju till för att övervinnas! Vi gillar att se möjligheterna och att lösa problem. Med andra ord så är vi ju redan införstådda i frågeställningen och lätta att få med på det sk tåget.

 

Förändringsledning

Hur gör man då för att få med alla andra? Jag gissar att de flesta har varit med om någon typ av förändring i sitt liv som vi inte själv har tagit initiativet till. Det kan exempelvis gälla en organisationsförändring på jobbet. Ledningen basunerar glatt ut att avdelning X ska slås ihop med avdelning Y. Detta innebär flera nya jobbroller och en minskning av personalen. Arbetssättet ändras till att bli LEAN-baserat. Och så vidare. Ledningen är entusiastisk och förstår inte varför det gruffas under kafferasten – “Det förstår väl alla att detta är en nödvändig förändring?!”

Men av naturen är det ingen som omfamnar de beslut som tagits ovanför ens huvud. Blir man intvingad i detta får organisationen definitivt åtminstone en medarbetare som sparkar bakut och dessutom får med sig fler, dvs anti-förändringsanhängarna blir fler.

Vill man få till en förändring får man aldrig sluta lyssna på dem som förändringen berör. Det bästa är om man involverar de berörda, det är oftast den smartaste inlärningsprocessen. Det ska vara roligt och intressant och man ska förstå ända in i hjärteroten “what´s in it for me”. Det är det som är kärnan i förändringsledning.

 

Hållbar affärsutveckling

Så hur gör man när det gäller hållbara affärer? Tänk alla företag som tjänat multum på vår “slit-och-släng-kultur”. De vill ju fortsätta tjäna storkovan. Eller?
Två internationella företag som insett att de måste förändras för att överleva är IKEA och H&M. De har dessutom resurserna att vara med och bidra till en förändring av konsumtionsbeteendet och arbetar strategiskt med hållbar affärsutveckling.

Kudd_Illustration Aspekterna-av-hållbarhet

Henric Barkman, grym på detta med hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi och hållbara affärer och som arbetar strategiskt med detta på Karlstad Kommun, delgav oss följande information:

  • H&M:s mål för 2020: 100% av H&M:s råvara ska komma från hållbara källor.
  • Mål för 2030: 100% av H%M:s produkter ska vara tillverkade av återvunnet material eller komma från andra hållbara källor.
  • Mål för 2040: H&M:s värdekedja ska vara klimatpositiv.

IKEA:s designchef säger att de inte längre vill vara del av masskonsumtionen och att det helt enkelt är en överlevnadsfråga.

Det ska bli otroligt spännande att följa IKEA och H&M framöver.

 

Själva workshopen

För att få oss som deltog i workshopen att hoppa på detta med cirkulär ekonomi fick arrangören Sustainable Business Cleantech oss att arbeta med de här frågorna:

  • Hur ser livscykeln ut för era produkter idag?
  • Hur skulle ni kunna förlänga livslängden på era produkter? Vad kan ni göra med er produkt för att få konsumenterna att vilja använda den längre?
  • Hur kan produkten ges ett andra liv när den första användningen är färdig?
  • Vilka aktörer skulle du kunna samarbeta med för att möjliggöra en cirkulär lösning?
  • Vilka aktörer kan bidra och hur?

Det blev verkligen ett engagemang i rummet. Det som är enklast att förstå är nog tryckeriet Exakta Print AB som berättade att de ger det papper som blir över till förskolor. En mer komplex fråga är hur man får konsultrollen att bli hållbar – sannolikt med mer samarbete och långsiktiga uppdrag.

För oss på Kudd är inte detta med cirkularitet något nytt eftersom det är det vi grundar företaget på, men även vi har grym nytta av att stanna upp och tänka igenom (fattas bara annat). Jag tänker också att man ju kan ta med sig de här frågorna hem. Det blir en j-la massa grejer att gå igenom! Och det där med aktörer blir ju kul: snacka ihop sig med grannarna kanske!

 

KÖP – OCH – SLÄNG

Avslutningsvis, känn på denna:

“Slit-och-släng” är ett förlegat uttryck. Vem sjutton sliter ut sina grejer nu för tiden? Nej, ‘KÖP-OCH-SLÄNG’ är vad det borde heta.”

Tack Henric Barkman för den insikten!

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.