Stora skillnader mellan att vilja och de val vi gör

I Sverige lever vi som om vi hade fyra jordklot. Vi har dessutom en tendens att överskatta vårt eget agerande. Samtidigt som vi som konsumenter och medborgare säger att miljön är viktig så visar de val vi sedan gör att det finns ett tydligt glapp.

Exempelvis visar en undersökning som Handels i Göteborg genomförde under 2018 att vår konsumtion ökat med 22 % de senast tio åren. Dessutom visar Konsumentverkets rapport ”Konsumenterna och miljön”, där data över konsumtionens miljöpåverkan från 2015 jämförts med enkätsvar från konsumenter, att konsumenter i tydliga frågor svarar att det ÄR viktigt att miljöanpassa sin konsumtion, men när man tittar på de faktiska valen vi som konsumenter gör så ser det klart annorlunda ut. En liten grupp är beredd att gå ganska långt, men så ser det inte ut för majoriteten.

De två största hindren: pris och utbud

De två största hindren enligt rapporten är pris och utbud. Priset upplevs som en avgörande tröskel när det handlar om att konsumera med större miljöhänsyn. Det är helt enkelt för dyrt att handla hållbart. De miljöanpassade alternativen upplevs också ofta ha ett betydligt sämre utbud. Den generella konsumenten är alltså inte benägen att kompromissa när det gäller de val man vill göra. Dessutom är det ofta inte särskilt lätt att välja med miljöhänsyn som konsument.

Miljöfrågan viktigaste frågan för ungdomar

Förra veckan deltog vi på webinarium i regi av Forum för klimatsmart konsumtion som drivs av Konsumentverket där vi fick ta del av resultatet av en undersökning bland ungdomar i Sverige mellan 15–24 år som Ungdomsbarometern genomfört. Inte förvånande är det miljöfrågan som anses som viktigast av undersökningens respondenter. 22% av våra unga tjejer i Sverige upplever klimatångest minst varannan dag. Nära en av tre unga är flexitarianer, vegetarian eller vegan och klimatet är den främsta anledningen till att unga väljer bort kött. Även här är ett för högt pris ett upplevt hinder för många unga att agera mer hållbart, men även för lite information om hållbarhet i allmänhet upplevs som en tröskel.

IKEA har i en egen undersökning tagit reda på vad som krävs för att kunderna ska konsumera mer hållbart och fått fram att människor upplever att man saknar verktyg för att agera klimatsmart/hållbart.

Så vad ska vi göra?

Ja, efter att ha tagit del av den här informationen och läst och lyssnat på en mängd olika forum, funderar vi så att det knakar här på Kudd.

Dels måste vi skapa och hitta ett utbud som upplevs som lika bra som hos andra aktörer. Dels så måste vi få våra kunder att förstå att priserna på våra produkter är fullt rimliga till vad man får, med tanke på den hänsyn som våra leverantörer tar i alla led i produktionen, inklusive rättvisa villkor, avsaknad av kemikalier och lång livslängd på produkten.

Vi tror också verkligen på köpkraft som påtryckningsmedel. Begär information om produkten du är intresserad av. Begär tydlig info och fakta och inget lull-lull. Ifrågasätt och ställ krav och det oavsett om du ska bygga hus, köpa skor eller välja sjukförsäkring. Eller om det är något du saknar när du handlar från Kudd. Det är detta som vi pratar om när vi använder begreppet förändrad konsumtion.

Men det är bara att konstatera: det går för sakta! Vi som inte faller i kategorin “ungdom” får sätta lite fart och visa förändringsvilja.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. “Being less bad, is not being good!”

 

Källor

www.konsumentverket.se/konsumenterna-och-miljon-2018/

www.ungdomsbarometern.se

Ikeas studie: www.ikea.com