Tankar kring barnarbete

Ett engagerande gästinlägg från Tilda Ljunglöf, 15 år som fick skriva vad som helst som engagerar henne. Hon valde att skriva om barnarbete.

I alla tider har barn jobbat. Något som förr i tiden inte var särskilt uppmärksammat av omvärlden. Det kunde vara allt ifrån att putsa skor eller hjälpa till med lantbruket till att jobba på fabrik för att försörja familjen. Det hade aldrig setts som någonting att ifrågasätta. Barn betraktades inte som annorlunda från vuxna och själva barndomen ses som en ganska sentida uppfinning som kom till först på 1700-talet.

Varför är barnarbete 2018 ett så pass upprörande ämne?

Är det kanske på grund av branschens låga löner, dåliga arbetsvillkor och långa dagar med slit som kan vara skadligt för barnets hälsa, säkerhet och psykiska utveckling? Eller är det på grund av olikheterna mellan olika nationer och ekonomiska utvecklingen som skett i vissa länder, men inte i andra?

År 1833 kom första lagen som förbjöd visst barnarbete i Sverige. Den menade att barn under nio inte fick arbeta och år 1842 infördes obligatorisk skolgång. Detta var något som gjorde många bönder på 1800-talet upprörda då de menade att de inte ville att ens barn skulle gå i skolan utan istället hjälpa till hemma på gården.

Sverige var sent med att förbjuda barnarbete

I Sverige blev allt barnarbete olagligt så sent som 1949.

Textilindustrin var länge stark i Sverige och var en del av det som Sverige byggde sitt välstånd på. Efter några år av stora framgångar ekonomiskt kände textilarbetarna sig utnyttjade och underbetalda. De som arbetade på fabrikerna arbetade ofta under svåra och pressade förhållanden, så under 1960/1970-talen flyttades nästan all produktion utomlands och idag sker nästan all produktion utanför Sverige.

Många företag i olika länder använder sig av barn som billig arbetskraft på grund av att det är billigare och inte kräver lika hög lön. Ofta händer detta i fattiga länder där barnen behöver hjälpa till och försörja sin familj, men även i länder som idag är så rika som Indien finns det barn som tvingas arbeta. Ca 12% av Indiens barn utför något slags barnarbete. Detta beror på de enorma klasskillnaderna mellan rika och fattiga i Indien, där några få äger det mesta av Indiens pengar. Indien har bra skolor som är ledande inom många områden, så vad skulle då hända om de 12% som arbetade istället fick gå i skolan? Kanske skulle några familjer få det svårt med ekonomin i några år, men, när barnet väl är klar i skolan, skulle inte då hen kunna få ett säkrare och bättre betalt jobb? Och kanske skulle det leda till demokratisk och hållbar utveckling inom flera s. k. utvecklingsländer.

Att uppmuntra och utbilda nytänkande tror jag är det vi behöver i världen år 2018.

Barnarbete år 2018

Det är år 2018 och ca 168 miljoner barn i världen jobbar fortfarande varje dag istället för att gå till skolan. Just nu sker samma sak som hände i Sverige för över 100 år sedan och det i de länder som idag tillverkar våra kläder som tex Burma och Bangladesh. Det här är ju faktiskt att utnyttja barn och därmed slaveri.

Därför tror jag även att vi behöver fråga oss själva: varför är våra kläder så billiga? Ofta tänker man inte på arbetarna när man köper ett plagg för 149 kr. Har vi verkligen blivit så köpgalna så att vi hellre köper fem produkter med dålig kvalité som är gjorda av barn utan lön, än en lite dyrare produkt som håller länge och som är tillverkat under goda arbetsvillkor?

Det blir ofta så att man inte tänker på det när man väl är där i affären och ska välja. ”Hur ska de få pengar om vi inte köper det de tillverkar?” är en fråga som ofta kommer upp när detta ämne diskuteras. En fråga med en poäng och ett enkelt svar: Om vi betalar arbetarna mer och höjer priserna på produkterna behöver inte familjer sätta sina barn i arbete. Men, är vi verkligen redo att ge upp våra massiva shoppingvanor och anpassa vår ekonomi utifrån klimat och levnadsvillkor? Är vi redo att satsa på en bättre värld och inte bara tänka på oss själva och våra egna behov?

Vi ser ofta på barnarbete som hemskt och jag tror att de flesta aldrig skulle kunna tänka sig att det skulle ske i Sverige. Men borde man inte kunna säga att när vi konsumerar saker som är tillverkade av barnarbetare, sker det inte då i Sverige också?

Men borde man inte kunna säga att när vi konsumerar saker som är tillverkade av barnarbetare, sker det inte då i Sverige också?

Jag heter Tilda Ljunglöf och jag går i nian på Ilandaskolan i Karlstad. Under en vecka har jag praoat på Kudd AB. I början av veckan fick jag i uppgift att skriva en artikel om valfritt ämne. Jag bestämde mig för att jag ville skriva en artikel om omedveten konsumtion, barnarbete och lite av mina reflektioner på ämnet eftersom det är ett ständigt diskuterat ämne. Ett ämne som de flesta har någonting att säga om. Jag ville blanda fakta med mina egna tankar och göra vissa jämförelser mellan barnarbetet som pågick i Sverige förr och det som pågår i världen just nu.